İnsan Kaynakları

İK Politikamız

  Şirketimizin hedefleri doğrultusunda,İnsan Kaynakları ana politikalarımız ile nitelikli işgücünü şirketimize kazandırmak, çalışanlara sürekli gelişmeleri ve potansiyellerini gerçekleştirmeleri için yatırım yapmak, organizasyonun sürekli gelişimini sağlamak hedeflenmektedir.

  Yine nitelikli işgücünü kurumumuza çekecek ve çalışanların bağlılığını artıracak faaliyetler ile şirketimizde çalışanların motivasyonunu ve bağlılığını artırarak ayrıcalıklı,herkesin çalışmak istediği ve çalışmaktan gurur duyduğu örnek bir kuruluş olmayı amaçlayan,bir şirket olmak hedeflenmektedir.

 • İnsan Kaynakları Stratejik Amacımız

   Karlı büyüme ve genişleme sürecine odaklı, ortak hedeflere ulaşacak niteliklere sahip, firmasıyla bütünleşmiş, katılım gösterebilen, gelişime ve değişime açık, kaliteden ödün vermeyen, sadık ve mutlu çalışanlara sahip olmak suretiyle verimliliği artırmak ve bu amaca hizmet edecek sistemler kurmaktır.

 • Personel İşe Alma

   Şirketin hedef ve değerlerine uyum sağlayabilecek, işin niteliklerine uygun, şirketimize değer katabilecek doğru personellerin işe alınıp,yerleştirilmesidir.

 • Performans Değerlendirme

   Şirketimizde uygulanan performans değerlendirme sisteminde amacımız; çalışanlarımızın, pozisyonları ve görev tanımları çerçevesinde bireysel ve işe yönelik yeterliliklerini, hedeflere ulaşmada elde ettikleri sonuçları, iş tatmini durumlarını, objektif kriterlerle ölçmek ve değerlendirmektir. Değerlendirme sonuçlarıyla, eğitim/gelişim gereksinimleri belirlenerek, kariyer geliştirme/planlama ve ücret yönetiminde kullanmak üzere veriler oluşturulmaktadır.

 • Eğitim ve Geliştirme

   Amacımız, değişimin gerekli kıldığı şirket hedef ve değerlerinin tüm çalışanlara aşılanması, başarma azmi ve motivasyonunun yaratılması, başarı için gerekli bilgi, beceri ve tutumların kazandırılmasıdır. Buna bağlı olarak şirketimiz, yönetici ve çalışanlarının uzun vadeli planlar çerçevesinde fonksiyonel yetkinliklerini geliştirerek, tüm kaynak ve proseslerin kullanımında maksimum seviyeyinin yakalanması amaçlanmıştır.

 • Kariyer Yönetimi

   Şirketimizin gelecek hedefleri ile kişinin bireysel hedefleri arasında eşgüdüm sağlayarak, çalışanların mevcut yeterliliklerinin planlı bir biçimde geliştirilmesi ve ileride üstlenebileceği sorumluluklar için gerekli yeni yeterlilikler kazandırılması hedeflenmektedir. Bunun için kadro ihtiyaçlarının öncelikle iç kaynaklardan karşılanması ile şirketimizin mevcut insan kaynaklarından azami düzeyde yararlanılması ve çalışanların bu yolla motive edilmesi sağlanmaktadır.

 • Ücret Yönetimi

   Amaç, şirketimizin büyümesini ve geleceğini emniyete alabilmek ve en önemli varlığı olan insan kaynağını, gereken kalite, beceri, dinamizmde tutabilmek için; adil, piyasayla uyumlu, işe giriş ücretinin belirlenmesidir. Terfilerde uygulanan ücret artışları ise performansa dayalı olarak gerçekleştirilmektedir.

Emaş Plastik İş İlanları

İnsan Kaynakları

Emaş Plastik

İnsan Kaynakları

Emaş Plastik

İnsan Kaynakları

Emaş Plastik

İnsan Kaynakları

Emaş Plastik

İnsan Kaynakları

Emaş Plastik